Vitali Kravtsov Status Updates

Type
Team
Date Range
PLAYERSTATUS/INJURY/ILLNESSTEAMDATEUPDATE TooltipDURATION
Kravtsov, Vitali
HealthyLogo of the New York RangersNYRNov. 19, 2022-
Kravtsov, Vitali
FluLogo of the New York RangersNYRNov. 12, 2022Day to day
Kravtsov, Vitali
ClearedLogo of the New York RangersNYRNov. 8, 2022-
Kravtsov, Vitali
Upper BodyLogo of the New York RangersNYRNov. 7, 2022Game-time decision
Kravtsov, Vitali
Upper BodyLogo of the New York RangersNYROct. 29, 2022Unknown
Kravtsov, Vitali
ClearedLogo of the New York RangersNYROct. 28, 2022-
Kravtsov, Vitali
Upper BodyLogo of the New York RangersNYROct. 26, 2022Day to day
Kravtsov, Vitali
ClearedLogo of the New York RangersNYROct. 18, 2022-
Kravtsov, Vitali
Upper BodyLogo of the New York RangersNYROct. 11, 2022Day to day
Kravtsov, Vitali
ClearedLogo of the New York RangersNYROct. 9, 2021-
Kravtsov, Vitali
UndisclosedLogo of the New York RangersNYROct. 2, 2021Day to day
Load More
Loading animation